Kipsivalu sertifikaadid

Knauf FE-50 Largo.  Isetasanduv universaalne anhüdriitpõrandasegu.

Materjal
Põrandasegu FE50 Largo on põrandatele mõeldud isetasanduv kaltsiumsulfaatsegu (anhüdriitsegu), millele on lisatud plastifikaatorit ja lisandeid. Standardi EVS-EN 13813 järgi põrandasegu tüüp CA-C25-F5.

Säilitamine 
Kuivas ruumis puitalustel 6 kuud.

Kvaliteedigarantii
 
Vastavalt standardi EVS-EN 13813 nõuetele on toode läbinud tüübikatse ning toimub tootmisprotsessi pidev kontrollimine. Tootel on CE- märgistus.

Kasutusala
Ideaalne eramute, ridaelamute, kortermajade ja üroohoonete põrandate valamiseks. 
Minimaalsed paksused on:
 • Olemasolevale aluspõrandale tasanduskihina ≥25mm
 • Aluspõrandal olevale eralduskihile valamisel ≥30mm
 • Ujuvpõrandana ≥ 35 mm
 • Köetava põrandana ≥ 35 mm küttetorude peal.

Omadused
 • Sisetöödeks
 • Valmis kuivsegu koha peal segamiseks
 • Valatav nii käsitsi kui segupumbaga
 • Ei vaja armatuuri
 • Suurepärase tasanduvusega
 • Väike kihipaksus
 • Optimaalne põrandaküttega kasutamiseks 
 • Suure soojusjuhtivusega
 • Ei pragune


Aluspind

Aluspõranda peale tasandusvalu.
Aluspõrand peab olema tugev, pragudeta, stabiilne, puhas, kuiv, tasane, ilma raketiseõli jääkide ja väljaimbunud aineteta. Pidada kinni aluspõrandale kehtestatud niiskusenõudest (≤ 2,5%). Imavad pinnad tuleb katta sobiva krundiga (näiteks Knauf Estrichgrund).

Eralduskihil põrand.
Ettevalmistatud aluspõrandale paigaldatakse vähemalt 8 cm ülekattega spetsiaalne PVC- kattega paber (Knauf Schrenzlage) ja sobiv servaeraldusriba (Knauf Randammstreifen ≥ 8 mm). Niiske aluspõranda puhul tuleb kasutada sobivat hüdroisolatsiooni.

Ujuvpõrand
 Aluspinnal oleva isolatsioonimaterjali mördi eest kaitsmiseks kasutada vähemalt 8 cm ülekatte- ga paigaldatud eralduspaberit (Knauf Schren- zlage) ja servaeraldusribasid ≥ 8 mm. Keldrita hoonete aluspõrandate puhul tuleb paigaldada hüdroisolatsioon.

Köetav põrand
 Tuleb järgida küttesüsteemi tootja juhiseid. Põrand valatakse kahe kihina. Kui põranda diagonaal on pikem kui 10 m, samuti uste juures, eenduvate nurkadega ning pikkades ja kitsastes ruumides tuleb moodustada defor- matsioonivuugid. Põrandat kahes kihis valades kantakse teine kiht peale kohe, kui esimesel kihil on võimalik kõndida – sõltuvalt ehitusplatsi tingimustest umbes 7–8 tunni möödudes. Esimese kihi valamisel peab põrandaküttetorusid ümbritseva mördi voolavus (katse 1,3 l silindri- ga) olema umbes 38–40 cm – nii nakkub FE 50 Largo kiiremini. Kui põrandaküttetorud on hästi kinnitatud, võib põranda valada ühekorraga.

Deformatsioonivuugid
Knauf FE50 Largo kivistub ühtlaselt. Hoone deformatsioonivuugid tuleb teha samuti valupõrandasse. Töövuugid moodustatakse sõltuvalt töö tegemise järjekorrast ja kiirusest ning ruumi kujust ja suurusest.


Paigaldamine

Segupumbaga  

Näiteks (PFT G4, G5, Ferro 100 vmt) paigaldamisel segatakse FE50 Largo puh- ta veega. Käsitsi segades tuleb 25 kg materjali segada umbes 4 l puhta veega. Määrata õige paigalduskonsistents voolavuse mõõtmise nõu (1,3 l silindri) abil. Samuti võib lähtuda sellest, et valamisel ei tohi pinnale tekkida veekihti. Pärast materjali FE50 Largo valamist sobiva kihi pak- suseni, raputatakse see põrandavaluharja või - lati abil ühtlaseks ja tasaseks. 

Voolavuse kontrollimiseks
Kasutada tasast ja mitteimavat pinda (PVC-kile). Valada kontrollsilinder mörti täis, tõsta see üles ja 2 minutit pärast mõõta laiali valgunud loigu läbimõõt. Deformatsioonivuukide kavandamisel juhinduda põrandavalu juhendist vuukide kohta.

Muud Juhised 
Kui valatava põranda paksus on üle 50 mm, tuleb materjal segada paksemana (voolavus 35–38 cm) või valada kahe kihina. Nii saavutatakse kvali- teetsem pind. Täpsemad juhiseid FE-põrandate kohta leiab vihikust F21.

Kuivamine
FE50 Largo on valmis põrandakattega kat- miseks, kui selle niiskusesisaldus on auru läbilaskva materjaliga või plaatidega katmiseks 1,0% või parketi või auru mitteläbilaskva mater- jaliga katmiseks 0,5%. övõv

 Köetavate põrandate kuivatamist alustatakse valamisest 7 päeva möödudes.
1. Põrandakütte temperatuur seatakse 3 päe- vaks +25 °C peale.
2. Seejärel tõstetakse temperatuur maksimaalselt +55 °C peale ja oodatakse kuni põranda kui- vamiseni.
     Niiskust kontrollitakse niiskusmõõtjaga CM.
3. Pärast kuivamist langetatakse temperatuur 15–18 °C peale.
4. Enne põrandakatte paigaldamist kontrollida veel kord niiskust niiskusmõõtjaga  CM. Köeta- vate põrandate lubatud niiskusesisaldus igat liiki põrandakattematerjalide jaoks on niiskus- mõõtjaga CM mõõtes ≤ 0,3%.